Damavdelningen

Damavdelningen består av damer i varierande åldrar. Den traditionella verksamhet är förplägnad och övrig underhållsverksamhet. Att ställa upp med mat- och dryckesservice vid storbränder och olyckor samt gruppförplägnad vid brandkårsläger och olika evenemang inom kåren.

Damerna deltar i olika evenemang med upplysning och rådgivning för att förbättra säkerheten i hemmen. Man ger även säkerhetsrådgivning i bl.a. skolor, daghem och olika föreningar.

Färdighet, kunskap och brandkårskunnande får brandkårsdamerna mäta vid olika tävlingar inom landets gränser. Dessa kunskaper upprätthålls med regelbundna övningar.

Ekenäs FBK

Postadress: PB 88, 10601 Ekenäs

E:post: ekenasfbk(at)gmail.com

Besöksadress:

Brandstation, Genvägen 7

Klubblokalen, Bryggerigården, Bryggerigatan 13