Damavdelningen

Damavdelningen består av damer i varierande åldrar som övar tillsammans med alarmavdelningen.

Damerna deltar i olika evenemang med upplysning och rådgivning för att förbättra säkerheten i hemmen. Man ger även säkerhetsrådgivning i bl.a. skolor, daghem och olika föreningar.

Färdighet, kunskap och brandkårskunnande upprätthålls med regelbundna övningar.