Ungdomsavdelningen

Brandkårsungdomsverksamheten är en intressant och nyttig hobby. Ungdomsavdelningen består av brandkårens 9 - 16 åriga medlemmar. Ungdomsverksamheten förbereder brandkårens yngsta medlemmar för alarmavdelningen genom att öva brand-mannafärdigheter på en nivå anpassad för barn och unga. Ungdomarna lär sig bl.a. första hjälp och förstahandssläckning samt andra allmännyttiga kunskaper.

Övningsverksamheten består av veckoövningar varje måndag. Utöver övningarna deltar ungdomarna i tävlingsverksamhet och sommarläger var det arrangeras utbildning samt en hel del roligt program. Sommarlägren arrangeras årligen på olika håll i landet, och de större lägren samlar hundratals brandkårister i en vecka.