Ekenäs FBK

Ekenäs Frivilliga Brandkår grundades 1871 och är den sjunde äldsta brandkåren i Finland. Idag fungerar brandkåren som en avtalsbrandkår inom Västra Nylands Räddningsverk, vilket betyder att man sköter brand- och räddningsuppdrag på området enligt ett släckningsavtal med räddningsverket.

Förutom alarmavdelningen, som sköter den operativa verksamheten, har Ekenäs FBK en knatte- och en ungdomsavdelning, en damavdelning samt en veteranavdelning, det s.k. Bevakningskompaniet.

 

Ekenäs FBK

Postadress: PB 88, 10601 Ekenäs

E:post: ekenasfbk(at)gmail.com

Besöksadress:

Brandstation, Genvägen 7

Klubblokalen, Bryggerigården, Bryggerigatan 13